Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

CVIA Comm.V.

Steynstraat 270

2660 Hoboken

 

Email adres: info@torra-clothing.com

Telefoonnummer: 0032 (0)3 269 28 90

Ondernemingsnummer: RPR 0.839.899.343

BTW nummer: BE 0.839.899.3436

 

Artikel 2: Toepasselijkheid & voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Torra aan u als klant.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Wij leveren enkel in België en Nederland. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen wij uw bestelling weigeren.

 

Artikel 3: Aanbod

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.

 

Artikel 4: Prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.

Bovenop de aankoopprijs kunnen ook verzendkosten aangerekend worden. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 5: Betaling

Voor meer gedetailleerde informatie over de ondersteunde betalingsvormen kan u onze Betaalmogelijkheden pagina consulteren.

De ondersteunde betalingsvormen zijn:

  • Vooruitbetaling door overschrijving
  • Visa
  • MasterCard
  • Maestro

Om een veilige online betaling te waarborgen, worden uw transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. 

 

Artikel 6: Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

 

Artikel 7: Levering

Naast de mogelijkheid om uw bestelling in de winkel af te halen, bieden wij ook de optie tot levering aan.

Uw bestellingen in België worden geleverd door bPost. U kan hierbij zelf kiezen waar uw pakket wordt afgeleverd:

  • Thuis of op het werk via de standaardlevering
  • In één van de bPost afhaalpunten. Zo kan u het pakket halen wanneer u zelf wenst.
  • In een bPost 24/7 pakketautomaat die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar is. U krijgt een bericht wanneer uw pakket beschikbaar is in de gekozen pakketautomaat en heeft 5 dagen tijd om uw pakket af te halen.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u heeft besteld, moet u dit zo snel mogelijk en uiterlijk 3 dagen na ontvangst aan ons melden, en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 dagen na ontvangst.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de consument werden ontvangen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

Als u goederen bij ons koopt, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan de bestelling dan zonder betaling van boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling hebben teruggekregen, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

Tijdens de eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en inde originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

U kan uw retourpakket retourneren via de post of een koerier of langsbrengen in onze winkel.

Als u ons goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wenst te houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.

 

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen.

In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheeld of gedeeltelijk verhindert.

Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/op het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Zo mag u foto's, namen, teksten, logo's, kleurcombinatie etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

 

Artikel 11: Klachten

Wij streven er natuurlijk steeds naar om al onze klanten tevreden te stellen.

Mocht u echter toch klachten hebben over onze goederen of diensten, kan u ons contacteren op info@torra-clothing.com

Wij doen er alles aan om uw klacht binnen de 5 dagen te behandelen, vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij u binnen de termijn van 5 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Voor een vlotte behandeling moet de klacht volledig en duidelijk omschreven ingediend worden.

 

Artikel 12: Geschillen

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.